C++ plus data structures [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nell B Dale

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0585451168

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Jones and Bartlett, 2003.

Mô tả vật lý: xvi, 816 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 85686

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH