Creating humans [sound recording] : ethical questions where reproduction and science collide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander McCall Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402585942

ISBN-10: 1402585969

Ký hiệu phân loại: 176 Ethics of sex and reproduction

Thông tin xuất bản: Prince Frederick, MD : Recorded Books, 2004.

Mô tả vật lý: 7 sound cassettes : , analog + , 1 course guide (96 p. : col. ill. ; 22 cm.)

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 85935

Professor Smith delivers lectures on the moral aspects of human reproduction from methods of conception to methods of terminating pregnancies. He discusses the moral, cultural, legal, and political influences on reproduction as well as the scientific advances in reproductive technology.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH