The eye of Ulam : a comic adventure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Terry Denton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1865083585

Ký hiệu phân loại: 741.5994 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Crows Nest, NSW ; Australia : Allen & Unwin 2001

Mô tả vật lý: 130 p.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 86044

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH