Priceless : a novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicole Richie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1439166154

ISBN-13: 978-1439166192

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Atria Books, 2010.

Mô tả vật lý: 291 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86051

With her father in jail and her partying pals suddenly scarce, Charlotte escapes Manhattan and heads to the one place she doesn't think anyone will come looking: New Orleans. But she's being following by an angry stalker who wants nothing more than to destroy her for her father's crimes. With Mardi Gras around the corner, the masquerade has only just begun...
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH