A soldier's Christmas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rachel Lee, Merline Lovelace, Catherine Mann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0373770146

Ký hiệu phân loại: 479 Other Italic languages

Thông tin xuất bản: Don Mills, Ont. : HQN, 2004

Mô tả vật lý: 299 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 86115

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH