Measure for measure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Gibbons, William Shakespeare

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521670780

Ký hiệu phân loại: 822.33 William Shakespeare

Thông tin xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: viii, 221 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86124

Includes bibliographical references (p. 220-221).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH