A practical companion to ethics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Weston

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195189906

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2006.

Mô tả vật lý: xiii, 94 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 86248

1. Ethics
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH