Regional peacekeepers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 355.3

Thông tin xuất bản: Tokyo ; New York :United Nations University Press, 2003.,

Mô tả vật lý: x, 235 p.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Former Soviet republics ; Military relations ; Peacekeeping forces ; Former Soviet republics.; Russia (Federation); Russia (Federation) ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn