Great women mystery writers.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0313334285

Ký hiệu phân loại: 823.0872099287

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. :Greenwood Press, 2007., 2nd ed. /

Mô tả vật lý: 335 p. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


American fiction ; Women authors ; Bio-bibliography.; Detective and mystery stories, American ; Detective and mystery stories, English ; Stories, plots, etc.; English fiction ; Women authors, American ; Biography ; Women authors, English ; Dictionaries.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1 Phụ lục (4.2 MB)


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn