Be the boss your employees deserve [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth L Lloyd

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0585415714

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : Career Press, 2002.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 86327

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH