The ultimate wave

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Terry Denton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 186508378X

Ký hiệu phân loại: 741.5994 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2001

Mô tả vật lý: 141 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 86328

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH