Gourmet herbs : classic and unusual herbs for your garden and your table

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Beth Hanson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1889538213

Ký hiệu phân loại: 635.7 Aromatic and sweet herbs

Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY : Brooklyn Botanic Garden, 2001.

Mô tả vật lý: 111 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 86343

Includes bibliographic references (p. 105) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH