The best of Isaac Asimov's science fiction magazine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gardner R Dozois

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0441054986

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Ace Books, 1988.

Mô tả vật lý: ix, 258 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86362

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH