Touch and go Joe [electronic resource] : an adolescent's experience of OCD

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joe Wells

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.85227 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Mô tả vật lý: 128 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 86523

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH