Renegade

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ted Dekker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1595543716

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Nashville : Thomas Nelson, 2008.

Mô tả vật lý: 285 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86549

As Johnis, Silvie, Billos, and Darsal continue their quest for the four still missing Books of History, Billos makes a decision that has devastating consequences for himself and his companions, especially the devoted Darsal.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH