The history of science fiction [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adam Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0333970225

ISBN-13: 978-0230554658

ISBN-13: 978-0333970225

Ký hiệu phân loại: 809.3 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2006.

Mô tả vật lý: xvii, 368 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86567

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH