The complete idiot's guide to calculus [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  143621548X

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Alpha , 2006, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 336 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Calculus.-- MATHEMATICS / Calculus. -- bisacsh.; MATHEMATICS / Mathematical Analysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH