The everything alternative careers book :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: James Mannion, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1593370385

Ký hiệu phân loại: 331.702

Thông tin xuất bản: Avon, MA :Adams Media, 2004.,

Mô tả vật lý: xii, 289 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Career changes.; Job hunting.; Vocational guidance.;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH