Giáo trình triết học Mac - Lênin
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 521 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hộiChương II: Khái lược về lịch sử trước MacChương III: Sự ra đời và phát triển của triiết hcọ Mac-LêninChương IV: Vật chất và ý thứcChương V: Hai nguyên lý của pháp biện chứng duy vậtChương VI: Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vậtChương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtChương VIII: Lý luận nhận thứcChương IX: Xã hội và tự nhiênChương X: Hình thái kinh tế - xã hộiChương XI: Giai cấp và đấu tranh giai dấp - giai cấp dân tộc, nhân loạiChương XII: Nhà nứơc và cách mạng xã hộiChương XIII: Ý thức xã hộiChương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mac-LêninChương V: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại.

Philosophy, Marxist -- Study and teaching; Triết học -- Mác-Lênin; Triết học Marx -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH