The everything classical mythology book : Greek and Roman gods, goddesses, heroes, and monsters from Ares to Zeus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lesley Bolton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 158062653X

Ký hiệu phân loại: 292.1 Classical religion (Greek and Roman religion)

Thông tin xuất bản: Avon, Mass. : Adams Media Corp , 2002

Mô tả vật lý: x, 291 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 86670

Includes bibliographical references (p. 277-278) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH