Champagne and Meatballs elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bert Whyte, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781926836096

Ký hiệu phân loại: 335.43092 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Edmonton :Athabasca University Press , 2011,

Mô tả vật lý: 1 online resource (349 s.)

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH