Giáo dục môi trường qua môn địa lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: [kđ] :Đại học Sư phạm, 2002,

Mô tả vật lý: 272 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 8673

   - Chương I: Một số nhận thức cơ bản về môi trường.
   - Chương II: Hiện trạng khai thác, sử dụng và việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
   - Chương III: Giáo dục môi trường qua môn địa lý ở nhà trường..
Môi trường
  - Giáo dục
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Sai Gon Campus
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH