The mole people : life in the tunnels beneath New York City [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jennifer Toth

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 305.5 Social classes

Thông tin xuất bản: Chicago, Ill. : Chicago Review Press , 1993

Mô tả vật lý: x, 267 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86788

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH