Giáo trình chủ nghĩa Xã hội Khoa học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Công Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 2004

Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 8680


   - Chương I: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
   - Chương II: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học.
   - Chương III: Xã hội xã hội chủ nghĩa.
   - Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
   - Chương V: Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
   - Chương VI: Thời đại ngày nay.
   - Chương VII: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
   - Chương VII: Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
   - Chương IX: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
   - Chương X: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
   - Chương XI: Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
   - Chương XII: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
   - Chương XIII: Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH