Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định về cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.067 *Government corporations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 751 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần A: Luật doanh nghiệp nhà nứơc và các quy định về tổ chức hoạt độngPhần B: Sắp xếp lại, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nứơcPhần C: Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viênPhần D: Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nướcPhần E: Các văn bản khác liên quan.

Luật doanh nghiệp nhà nước-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Sai Gon Campus
4D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.067


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH