Con người và môi trường sống
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vũ Văn Bằng, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Sự gtắn bó giữa con người và thế giới tự nhiên - môi trườngChương II: Ô nhiễm môi trườngChương III: Tác hại của ô nhiễm môi trường đến môi sinh và sức khoẻ con ngườiChương IV: Một số giải pháp khoa học để phòng chống ô nhiễm môi trườngChương V: Bảo vệ môi trường.

Con người -- Ảnh hưởng môi trường; Môi trường sống và con người-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Thư viện AB
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH