Twins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Caroline B Cooney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0590474782

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Scholastic , 1994

Mô tả vật lý: 183 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86840

Mary Lee and Madrigal are identical twins, alike in every way. Or so it seems until Mary Lee gets her wish to live her sister's life and realizes that Madrigal was not the person she seemed to be.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH