Girl's guide to witchcraft

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mindy L Klasky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0373896077

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Don Mills, Ont. : Red Dress Ink, 2006.

Mô tả vật lý: 426 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86841

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH