In the heart of darkness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake, Eric Flint

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671878859

ISBN-13: 978-0671878856

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, N.Y. : New York : Baen ; Dist. by Simon & Schuster, 1998.

Mô tả vật lý: 463 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86847

"Belisarius, the finest general of his or any age, must save the world if he can. Guided by visions from a future that may never be, he and a band of comrades penetrate the Malwa heartland, seeking the core of the enemy's power. Against them are numbers, savagery, and an icy, inhuman intelligence that is without weekness or mercy."--Cover.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH