1635 :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1439133085

Ký hiệu phân loại: 813

Thông tin xuất bản: Riverdale, NY :Baen Books, 2009,

Mô tả vật lý: ix, 355 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Alternative histories (Fiction)-- Alternative histories (Fiction)-- Europe -- Fiction.; History ; 17th century ; Science fiction.-- Science fiction.-- Time travel -- Fiction.; Thirty Years' War, 1618-1648 -- Fiction.

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH