Grammatically correct : the writer's essential guide to punctuation, spelling, style, usage and grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anne Stilman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0898797764

Ký hiệu phân loại: 808 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Writer's Digest Books, 1997.

Mô tả vật lý: 328 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86985

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH