Subtext : : making body language work in the workplace

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julius Fast

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670832383

Ký hiệu phân loại: 650.13 Personal improvement and success in business relationships

Thông tin xuất bản: New York : Viking, 1991.

Mô tả vật lý: xi, 242 p. , ; 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 87024

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH