Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bjorn Lomborg, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0307266923

Ký hiệu phân loại: 363.738 Pollutants

Thông tin xuất bản: New York :Alfred A. Knopf, 2007, 1st ed

Mô tả vật lý: x, 253 p. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Climatic changes-- Economic development -- Environmental aspects; Environmental responsibility-- Global warming -- Government policy; Globalization-- Pollution -- Economic aspects

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH