Gruber's complete SAT reading workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1402218478

Ký hiệu phân loại: 378.1

Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. :Sourcebooks, 2009.,

Mô tả vật lý: xxiii, 231 p. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Reading -- Ability testing.; Reading comprehension -- Study guides.; Examinations ; SAT (Educational test) -- Study guides.; Test-taking skills.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn