Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4083 Executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 282 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghiệpChương II: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trườngChương III: Các phương pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpChương IV: Quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệpChương V: Quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường.

Môi trường đô thị, Quản lý-- Môi trường khu công nghiệp, Quản lý-- Môi trường, Quản lý-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28C
Thư viện AB
9I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.408


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH