Happiness for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780470281710

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester :Wiley ; John Wiley [distributor], 2008.,

Mô tả vật lý: xx, 328 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 87090
Happiness.
  - Positive psychology.
  - Self-actualization (Psychology)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH