Happiness for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. Doyle Gentry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470281710

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2008.

Mô tả vật lý: xx, 328 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 87090

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH