The nature of magic : an anthropology of consciousness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Greenwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845200942

ISBN-10: 1845200950

ISBN-13: 978-1845200947

ISBN-13: 978-1845200954

Ký hiệu phân loại: 201 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Berg, 2005.

Mô tả vật lý: xiv, 242 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 87124

Includes bibliographical references (p. 215-236) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH