The poetry home repair manual : practical advice for beginning poets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ted Kooser

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0803227698

Ký hiệu phân loại: 808.1 Rhetoric of poetry

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press , 2005

Mô tả vật lý: xii, 163 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87175

Includes bibliographical references (p. [159]-163).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH