301 câu đàm thoại tiếng hoa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ, 1997

Mô tả vật lý: 450 tr. ; , 19 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 8718

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH