If the South won Gettysburg

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Nesbitt, Paul S Witt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0937740012

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Gettysburg, PA : Reliance Pub. Co., 1980.

Mô tả vật lý: 199 p. : , ill. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 87196

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH