C++ kỹ thuật và ứng dụng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1992, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 583 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


C cộng cộng ; Kỹ thuật ứng dụng; C+ +; Ngôn ngữ lập trình;

DÃY KỆ
2C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 005.133
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH