The first two lives of Lukas-Kasha

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lloyd Alexander

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0525297480

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Dutton , 1978

Mô tả vật lý: 213 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87236

After paying a silver penny to encourage a magician to perform in the town square, a carpenter's helper is conjured to a strange place where the people call him King of Abadan.
1. Fantasy
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH