Gulliver's travels [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Higgins, Claude Julien Rawson, Jonathan Swift

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005.

Mô tả vật lý: lix, 362 p. : , ill., maps ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87313

"Gulliver's travels purports to be a travel book. It is a blend of fantasy and realism and describes the shipwrecked Gulliver's encounters with the inhabitants of four places: Lilliput, Brobdingnag, Laputa, and the country of the Houyhnhnms"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. [xlviii]-liii).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH