One whole and perfect day

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Judith Clarke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1741148561

ISBN-13: 978-1741148565

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2006.

Mô tả vật lý: 286 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87324

As her irritating family prepares to celebrate her grandfather's eightieth birthday, sixteen-year-old Lily yearns for just one whole perfect day together.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH