Science fiction quotations :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 808.83

Thông tin xuất bản: New Haven :Yale University Press, 2005.,

Mô tả vật lý: xxi, 461 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Science fiction -- Quotations, maxims, etc.

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH