Calculus : concepts and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1559536543

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Key Curriculum Press, 2005., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiv, 778 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Study and teaching.; Mathematical analysis.-- Mathematics -- Study and teaching (Secondary)

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH