The afterlife experiments : breakthrough scientific evidence of life after death

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary E Schwartz, William L Simon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 074343658X

Ký hiệu phân loại: 133.9 Spiritualism

Thông tin xuất bản: New York : Pocket Books, 2002.

Mô tả vật lý: xxiv, 374 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 87388

Includes bibliographical references (p. 361-363) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH