Quản trị nguồn nhân lực
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 630 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: Đánh giá các điều kiện, lập kế hoạch và xác định các mục tiêu.Phần 2: Đảm bảo nhân sự từ bên ngoài.Phần 3: Phát triển công nhân viên.Phần 4: Thù lao.Phần 5: Các mối quan hệ với công nhân viên/lao động..

Quản trị nguồn nhân lực-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH