Futurescapes : space in utopian and science fiction discourses [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ralph Pordzik

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 809.93372 Literature displaying specific features

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2009.

Mô tả vật lý: 366 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87482

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH