In the groove

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pamela Britton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0373770987

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Don Mills, Ont. : HQN, 2006.

Mô tả vật lý: 376 p. ; , 17 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87517

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH